Mer tid til omsorg med bedre verktøy

 

Beregning av optimal kjørerute frigjør ressurser til annet arbeid. Slik får du bedre tid til pleie og omsorg, samtidig som kvaliteten på tjenesten øker og kostnader spares.

 

Fra komplisert til enkelt

Manuell ruteplanlegging for hjemmebaserte tjenester er vanskelig. En kjørerute med 3 hjemmebesøk har potensielt 6 ulike kjøreruter. Ved 5 besøk har man 120 mulige kjøreruter, og ved 10 besøk er det hele 3 millioner kjøreruter!

Integrert med CosDoc gir Spider Solutions deg automatiserte planleggingsløsninger som sørger for mer optimale kjøreruter, slik at både pleiere, tjenestebrukere og kommunen blir mer fornøyd. Løsningen er også integrert med turnussystem.

Hvorfor ta i bruk Spider

 

  • få kontroll, oversikt og sikre kvaliteten på tjenesten
  • bruk mindre tid til planlegging
  • sørg for rett kompetanse på hvert oppdrag
  • pasienten vil forholde seg til færre pleiere
  • gi pleierne jevne og gode vakter med logiske ruter
  • optimale ruter kan gi opptil 10 % flere oppdrag pr. pleier
  • innsparingspotensial på 5 % - 20 % av kostnadene

 

For mer informasjon om produktene, ta kontakt med therese@acos.no.