Bedre plan for fremtiden

 

Fremtidens løsning for helse- og omsorgstjenester ligger i gode verktøy. Spider Solutions er et avansert produkt for optimering av kjøreruter og arbeidslister. Integrert med CosDos gir det store innsparinger i kostnader innenfor morgendagens omsorgsarbeid.

 
 

Oversikt

 • raskere planlegging
 • replanlegging
 • mindre diskusjon
 • oversikt og kontroll
 • jevne og rettferdige vakter

Riktig tidsbruk

 • ikke «stoppeklokke-fokus»
 • rett servicenivå
 • rett kompetanse
 • rett tidsbruk
 • færre pleiere pr. pasient

Effektivt

 • kortest mulig total kjørelengde
 • økt forutsigbarhet og kontinuitet
 • finner ”rimeligste”  alternativ
 • tidsvindu på besøket
 • arbeidstid og pauser

Slik kommer du i gang med Spider

 
 • ta kontakt med ACOS for tilbud
 • ACOS og Spider installerer løsning og integrasjon
 • vi gjennomfører oppstartsmøte og forprosjekt
 • opplæring gis til brukerne
 • løsningen settes i drift
 • etter en stund i drift, tunes løsningen for økt besparelse