Bedre verktøy for omsorg, pleie og rehabilitering

 

SPIDER lager optimerings- og simuleringsverktøy for transport og logistikk. Med deres løsninger vil kundene få reduserte kostnader og bedre miljø. Dette vil vi nå tilby som en modul i vårt eget CosDoc.


En kommunal hjemmetjeneste vil for eksempel kunne fordele arbeid ut fra hvor pasientene bor, og hva som er optimale kjøreruter mellom adressene. Verktøyet kan gi 5-20% innsparing i transportkostnader.