En bedre hverdag i hjemmetjenesten

Horten kommune ser allerede nå en forbedring både for brukere og ansatte. De har vært pilot på SPIDER Solutions optimaliserte kjørerute og arbeidsfordeling.

 

Behovene i befolkningen vil øke i årene som kommer. Prognoser viser høyere andel eldre og pleietrengende, noe som betyr mer arbeid for hjemmetjenesten. Ved å ta i bruk optimale kjøreruter er det mulig å frigjøre tid fra administrative oppgaver.

Horten kommunen har testet SPIDER sammen med CosDoc. Før prosjektet startet ble omlag halvparten av tiden i hjemmetjenesten brukt til kjøring mellom oppdrag hos pasienter og administrative oppgaver.
Tjenesteinnovasjonen har vært et stort løft for kommunen, og vil ruste hjemmetjenesten til å møte fremtidige behov.

 
Vi ønsket et enkelt og effektivt arbeidsverktøy for daglig organisering av arbeidslistene. Med et hav av utfordringer som vi ønsker å løse, ser vi mulighetene med dette verktøyet.
— Stein Evensen, kommunalsjef Helse og velferd, Horten kommune
 

Optimaliseringsverktøyet tar hensyn til mange faktorer, samtidig som arbeidslisten blir mer logisk og forutsigbar. En av gevinstene er at brukerne kan forholde seg til færre personer. Ansvarspersonen kommer dermed lettere til syne.

Nå ville det vært rart å gå tilbake til det gamle. Dette er mye bedre!
— planlegger i kommunen
 

For kommunen har en av målsettingene med mer forutsigbare lister vært å redusere ventetiden for pasientene. De mener dagens situasjon har blitt bedre enn den var tidligere med manuell planlegging.

SPIDER Solutions gir oss optimale kjøreruter, samtidig som løsningen ivaretar menneskelige aspekter og faglige standarder. Den frigjorte tiden kan benyttes til å ivareta flere pasienter som følge av den demografiske utviklingen.

 
Jeg behøver ikke stresse i starten, jeg vet jeg kommer i mål!
— ansatt i hjemmetjenesten
 

Gode muligheter til bedre kontroll, mindre tid til planlegging og jevnere vakter er målet når de etter hvert blir kjent med systemet. For kommunens hjemmetjeneste gir det bedre kontroll med tilbudet til den enkelte pasient og den ansatte som utfører.

 
De er veldig flinke til å passe tiden når jeg har avtaler.
— bruker
 


SPIDER Solutions markedsledende løsning for kjøreoptimalisering er ferdig integrert med ACOS CosDoc.