Bedre planlegging gir besparelser og jevnere vakter

Horten kommune har allerede hatt CosDoc sammen med Spider Solutions i bruk en stund. Selv om det er for tidlig å gi noen konkrete tall, ser de allerede nå en forbedring for både brukere og ansatte.

 

Optimaliseringsverktøyet tar hensyn til mange faktorer. En av gevinstene er at brukerne kan forholde seg til færre personer. Ansvarspersonen kommer dermed lettere til syne.

Å være pilotkommune har hatt visse utfordringer, og det tar tid å bli kjent med løsningen. Horten kommune synes det er positivt å være med på prosjektet.

Det er en stor kulturendring å gå fra penn og papir til en digital verden. Med mye nytt innen velferdsteknologi, er det er viktig å henge med i utviklingen. Ved å ta i bruk Spider Solutions sammen med CosDoc har vi vært med på en betydningsfull reise.

Gode muligheter til bedre kontroll, mindre tid til planlegging og jevnere vakter er målet når de etter hvert blir kjent med systemet.

Vi tror løsningen vil gi gevinst for de ansatte og bedre omsorg for brukerne, selv om det er for tidlig å sette noen tall på effektiviseringen.
— Anne L.B. Fauske, Horten kommune.


Spider Solutions markedsledende løsning for kjøreoptimalisering er ferdig integrert med CosDoc.