ACOS CosDoc er et moderne journalsystem som er utviklet for den daglige driften i helse- og omsorgssektoren

CosDoc er et enkelt og brukervennlig verktøy for kvalitetssikring og effektivisering av all dokumentasjon innen pleie-, rehabilitering- og omsorgssektoren.

CosDoc er tilgjengelig på ulike skjermflater med tilpasset innhold og et design for en mer effektiv journalføring hos brukeren. Løsningen gir muligheten til å jobbe der brukeren er og gir mer tid til omsorg. Dette skaper konkrete besparelser i tid og kvaliteten øker ved at de ansatte kan oppdatere seg og dokumentere utført helsehjelp ”på stedet”.

 
 

Nye muligheter

Nettbrettløsningen CosDoc+ åpner for muligheten til å jobbe der tjenestebrukeren er og gir de ansatte mer tid til omsorg. Den ansatte får en brukervennlig presentasjon av store mengder data, på en større arbeidsflate som gjør journalføringen enkel. Dokumentasjonen gjøres fortløpende, og informasjonen er tilgjengelig til rett tid og på rett sted. Samlet sett øker dette kvaliteten på utført arbeid. 

Arbeidsoppgaver

CosDoc+ effektiviserer fordeling av arbeidsoppgaver mellom ansatte, ved at oppgavene kan omfordeles fortløpende. Dette gjør at CosDoc+ viser deg til enhver tid gjeldende arbeidsliste. De ansatte markerer arbeidsoppgaver som utført gjennom arbeidsdagen og har dermed god kontroll på gjennomførte oppdrag og hva som gjennstår. Integrert sikker meldingsutveksling, bidrar til god samhandling mellom ansatte uavhengig av om enheten er mobil eller stasjonær. 

“CosDoc har blitt et uunnværlig redskap for all pasientrettet behandling i kjeden fra mottak av søknad til pasient- og brukeradministrasjon, dette inkluderer også legene på sykehjem.
— Torolf Slettevoll, Vefsn kommune
 
 
 
 

Kvalitet og effektivisering

Systemet dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, og holder i tillegg en strukturert orden på brukerens behov og journalføring. 

Løsningen ivaretar også sikkerheten på en god måte, både teknisk og funksjonalitetsmessig. CosDoc har videre en rekke integrasjonsmuligheter mot flere andre systemer.


Mer informasjon om CosDoc og nettbrettløsningen CosDoc+ finner du på cosdoc.no.